Obchodní podmínky webového portálu www.eshopzlato.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Provozovatelem webových stránek www.eshopzlato.cz je společnost Att Investments CZ SE, IČO: 030 48 900, se sídlem Pod Altánem 428/34, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1423.

1.2. Na webových stránkách www.eshopzlato.cz je společností Att Investments CZ SE provozován e-shop, prostřednictvím kterého si zákazníci mohou koupit nabízené investiční zlato.

1.3. Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti společnosti Att Investments CZ SE při provozování e-shopu na webových stránkách www.eshopzlato.cz, jakož i práva a povinnosti třetích osob, které si prostřednictvím webových stránek www.eshopzlato.cz objednají nabízené zboží.

1.4. Společnost Att Investments CZ SE je plátcem DPH a je povinna postupovat v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném a účinném znění. Investiční zlato má dle § 92 tohoto zákona zvláštní režim a při splnění podmínek tohoto ustanovení je jeho dodání od DPH osvobozeno.

2. Kontakty

2.1. Obchodní společnost Att Investments CZ SE sídlí na adrese Pod Altánem 428/34, Strašnice, 100 00 Praha 10. Na této adrese se zároveň nachází výdejní místo e-shopu, které je v provozu v pracovní dny od 8:00 hodin do 17:00 hodin.

2.2. Kontaktní e-mailová adresa e-shopu je info@eshopzlato.cz.

2.3. Kontaktní telefonní číslo e-shopu je: +420 608 060 097. Uvedené telefonní číslo je v provozu v pracovních dnech od 8:00 do 17:00 hodin.

3. Výklad pojmů

3.1. V těchto obchodních podmínkách budou mít výrazy uvedené s velkým počátečním písmenem význam uvedený v tomto přehledu:

Cena znamená cenu, za kterou je možno objednat na webových stránkách zboží (produkty), a kterou se kupující zavazuje uhradit; cena zboží (produktů) se mění každou minutu v závislosti na burzovním vývoji ceny zlata, závazná je cena uvedená k okamžiku potvrzení objednávky kupujícím (tj. kliknutí na tlačítko ZÁVAZNĚ OBJEDNAT)
Cena objednávky znamená celkovou cenu za dodání zboží (produktu), která je součtem ceny zboží (produktu), a ceny zvoleného způsobu dopravy a platby; kupující má možnost zvolit způsob dopravy a platby, který je zdarma
Česká pošta znamená státní podnik Česká pošta, s. p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČO: 471 14 983, zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A 7565, a poštovní služby jím poskytované
Kupní smlouva znamená kupní smlouvu, kterou se prodávající zavazuje, že předá kupujícímu objednané zboží (produkty), a kupující se zavazuje zboží (produkty) převzít a zaplatit za něj uvedenou cenu
Kontaktní adresa znamená adresu Pod Altánem 428/34, Strašnice, 100 00 Praha 10
Kontaktní e-mail info@eshopzlato.cz
Kontaktní telefon +420 608 060 097
Kupující znamená osobu, která prostřednictvím webových stránek objednává/objednala zboží (produkty)
Občanský zákoník znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
Obchodní podmínky znamená tyto obchodní podmínky
Podnikatel znamená osobu, která užívá webové stránky a činí jejich prostřednictvím objednávky při své podnikatelské činnosti, při samostatném výkonu svého povolání nebo která je zapsána v obchodním rejstříku
Prodávající znamená společnost Att Investments CZ SE, IČO: 030 48 900, se sídlem Pod Altánem 428/34, Strašnice, 100 00 Praha 10, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. H 1423
Produkt znamená zboží (investiční zlato) nabízené na webových stránkách, tedy uvedené v sekci Investiční zlato a CombiBar, v obchodních podmínkách používán pro jeden i více produktů
Spotřebitel znamená osobu, která užívá webové stránky a činí jejich prostřednictvím objednávky mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání
Webové stránky znamená webové stránky www.eshopzlato.cz

4. Objednávka

4.1. Kupující si může prostřednictvím Webových stránek objednat od Prodávajícího Produkt.

4.2. Objednávky je možno činit od pondělí do pátku v době od 5:00 hodin do 22:00 hodin, tedy v provozní hodiny burzy. Mimo tyto hodiny jsou Webové stránky spuštěné, je možno na nich vybírat Produkty a přidávat je do košíku, ale potvrdit objednávku, tj. závazně objednat Produkt, není možné.

4.3. Pro objednávku Produktu Kupující nejprve v sekci Webových stránek Investiční zlato nebo CombiBar vybere Produkt a kliknutím na tlačítko DETAIL PRODUKTU si zobrazí informace o tomto Produktu, zejména jeho Cenu, skutečnost, zda je osvobozen od DPH, a lhůtu pro osobní odběr. Dále je zobrazen popis Produktu, tedy jeho ryzost, hmotnost, balení, šířka, výška a hloubka. Kupující má možnost si zobrazit rovněž vývoj ceny Produktu kliknutím na tlačítko VÝVOJ CENY SLITKU a vývoj ceny zlata kliknutím na tlačítko VÝVOJ CENY ZLATA.

4.4. Rozhodne-li se Kupující na základě zobrazených informací o produktu pro jeho koupi, nastaví požadovaný počet Produktů a klikne na tlačítko PŘIDAT DO KOŠÍKU.

4.5. Cena zobrazená u Produktu je aktualizována po jedné minutě, a to i poté, co je Produkt přidán do košíku. Cena, kterou bude Kupující povinen za Produkt uhradit je Cena ve výši zobrazené při potvrzení objednávky, tedy při kliknutí na tlačítko ZÁVAZNĚ OBJEDNAT.

4.6. Po přidání Produktu do košíku si Kupující může vybrat, zda bude kliknutím na tlačítko POKRAČOVAT V NÁKUPU pokračovat ve výběru Produktů, kterých může do košíku přidat libovolný počet, nebo zda kliknutím na tlačítko PŘEJÍT DO KOŠÍKU přejde do košíku a vytvoří objednávku.

4.7. Kupující může kdykoli přejít do košíku rovněž tak, že klikne na symbol košíku v pravém horním rohu webových stránek.

4.8. Kupující zkontroluje, že košík obsahuje Produkty, které zamýšlí koupit, ve správném počtu. Kupujícímu je v košíku průběžně zobrazována Cena produktů a čas její poslední aktualizace.

4.9. Poté co Kupující zkontroluje, že obsah košíku je správný, klikne na tlačítko PŘEJÍT K POKLADNĚ. Následně se Kupujícímu zobrazí objednávkový formulář, ve kterém je povinen vyplnit 1) fakturační adresu (jméno, příjmení, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo), 2) zvolit způsob dopravy (osobní odběr, Česká pošta) a 3) zvolit způsob platby (hotově, převodem).

4.10. Kupující má rovněž možnost zvolit jinou dodací adresu, než je adresa fakturační, a dále k objednávce uvést svou poznámku. Je-li Kupující Podnikatelem zadá tento údaj tak, že zaškrtne možnost NAKUPUJI NA FIRMU a poté zadá název firmy, IČO a DIČ.

4.11. Kupujícímu je zároveň v tomto kroku zobrazována 4) Rekapitulace objednávky, tedy objednaný Produkt, jeho množství a Cena, cena dopravy, cena platby a celková Cena objednávky.

4.12.Na závěr je Kupující vyzván, aby potvrdil, že souhlasí s těmito Obchodními podmínkami a vzal na vědomí zásady zpracování osobních údajů. Bez vyslovení souhlasu s Obchodními podmínkami a vzetí na vědomí zásad zpracování osobních údajů nelze Produkt objednat.

4.13. Objednávka je dokončena kliknutím na tlačítko ZÁVAZNĚ OBJEDNAT. Kliknutím na toto tlačítko je objednávka pro Kupujícího závazná a je uzavřena Kupní smlouva mezi Kupujícím a Prodávajícím, která se řídí těmito Obchodními podmínkami.

4.14. Prodávající zašle na e-mailovou adresu Kupujícího potvrzení objednávky, které obsahuje nejméně název Produktu, objednané množství, Cenu objednávky, zvolený způsob dopravy a platby a tyto Obchodní podmínky.

5. Kupní smlouva

5.1. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem kliknutí na tlačítko ZÁVAZNĚ OBJEDNAT Kupujícím.

5.2. Prodávající se Kupní smlouvou zavazuje předat Kupujícímu objednaný Produkt a převést na něho vlastnické právo k tomuto Produktu.

5.3. Kupující se zavazuje uhradit Cenu objednávky a Produkt převzít.

5.4. Zvolí-li Kupující jako způsob předání produktu osobní odběr, je povinen potvrdit jeho převzetí na předávacím protokolu. Zvolí-li Kupující jako způsob předání Produktu doručení Českou poštou, je povinen potvrdit převzetí České poště.

5.5. Kupující je povinen uhradit Cenu objednávky nejpozději při převzetí Produktu.

5.6. Prodávající není povinen Produkt Kupujícímu předat, nebyla-li uhrazena Cena objednávky.

5.7. Kupní smlouva se řídí těmito Obchodními podmínkami a Občanským zákoníkem.

6. Předání Produktu

6.1. Prodávající umožňuje dvojí způsob předání (dopravy) Produktu.

6.2. Prvním způsobem je osobní odběr Produktu na Kontaktní adrese. Osobní odběr není zpoplatněn.

6.3. Druhým způsobem je zaslání Produktu Českou poštou na adresu Kupujícího. Zaslání Produktu je zpoplatněno těmito cenami:

  • při hmotnosti Produktu do 10 g: 120,- Kč
  • při hmotnosti Produktu od 11 g do 20 g: 160,- Kč
  • při hmotnosti Produktu od 21 g do 28,34 g: 200,- Kč
  • při hmotnosti Produktu nad 28,34 g není možné zaslat Produkt Českou poštou

6.4. Vyzvednutí Produktu je vždy možné teprve po uhrazení Ceny objednávky. V případě, že je zvolena platba Ceny objednávky bezhotovostním převodem, může být Produkt vyzvednut teprve po připsání Ceny objednávky na účet Prodávajícího. V případě, že je zvolena platba při převzetí, proběhne platba a převzetí Produktu ve stejný okamžik.

7. Možnosti platby

7.1. Kupující je povinen uhradit Cenu objednávky nejpozději při převzetí Produktu.

7.2. Kupující si může zvolit z následujících možností platby:

  • předem bezhotovostním převodem na bankovní účet Prodávajícího č. 30489003/5500 pod variabilním symbolem, kterým je číslo objednávky;
  • v hotovosti při převzetí objednávky.

7.3. Platba bezhotovostním převodem není zpoplatněna.

7.4. Platba v hotovosti při osobním odběru není zpoplatněna. Při osobním odběru není možné platit platební kartou.

7.5. Platba v hotovosti při zaslání Produktu Českou poštou (tzv. „na dobírku“) je zpoplatněna částkou 40,- Kč.

7.6. Platby v hotovosti jsou omezeny zákonem č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, maximální částkou 270.000,- Kč. Prodávající je povinen vyšší částku v hotovosti odmítnout. Kupující je povinen provést platbu částky vyšší než částky 270.000,- Kč bezhotovostním převodem.

8. Sdělení před uzavřením Kupní smlouvy

8.1. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základních sazeb.

8.2. Prodávajícím není v souvislosti s poskytovanými službami vyžadována platba předem. Kupující je oprávněn si zvolit platbu před převzetím Produktu nebo platbu při převzetí Produktu.

8.3. Předmětem Kupní smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím je vždy jednorázové plnění za předem stanovenou cenu.

8.4. Kupující nemají právo odstoupit dle § 1829 Občanského zákoníku od Kupní smlouvy bez uvedení důvodu. Produkty jsou zbožím, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího a ke kterým může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, proto právo na odstoupení smlouvy Kupujícím nenáleží (§ 1837 písm. b) Občanského zákoníku).

8.5. Tím však není dotčeno právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že bude Prodávajícím podstatným způsobem porušena, zejména v případě, že Produkt nebude dodán nebo bude dodán s vadami, které budou podstatným porušením Kupní smlouvy.

8.6. Kupující se může se svou stížností obrátit na Prodávajícího, a to na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní telefon.

8.7. Objednávky jsou Prodávajícím archivovány. Kupující je oprávněn se obrátit s žádostí o nahlédnutí do jím odeslané objednávky na Prodávajícího, konkrétně na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní telefon, a to do 3 let od odeslání objednávky.

9. Odpovědnost za vady

9.1. Prodávající odpovídá Kupujícímu za vady, které měl Produkt v době převzetí Kupujícím.

9.2. V případě osobního odběru Produktu je Kupující povinen Produkt při převzetí pečlivě prohlédnout a zkontrolovat. Zjistí-li Kupující, že má Produkt vady, je povinen to bez zbytečného odkladu oznámit Prodávajícímu. Kupující je v takovém případě oprávněn odmítnout převzetí Produktu. V takovém případě se Prodávající s Kupujícím dohodnou buď na dodání nového Produktu nebo na zrušení Kupní smlouvy. Prodávající a Kupující se mohou dohodnout rovněž na předání vadného Produktu za sníženou cenu.

9.3. V případě zaslání Produktu Českou poštou je Kupující povinen za přítomnosti zaměstnance České pošty Produkt pečlivě prohlédnout a zkontrolovat ihned při jeho doručování Českou poštou. Zjistí-li Kupující, že je zásilka nebo Produkt poškozen způsobem, který může být následkem dopravy Českou poštou, je povinen ihned uplatnit u České pošty reklamaci. Obdobně je Kupující povinen postupovat v případě zjištění, že zásilka vůbec Produkt neobsahuje. V těchto případech Kupující převzetí zásilky odmítne, uplatní u České pošty reklamaci a o nastalé skutečnosti bude informovat Prodávajícího na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní telefon. Prodávající se s Kupujícím neprodleně spojí a nabídne mu řešení situace, zejména zrušení Kupní smlouvy nebo dodání nového Produktu. Kupující se zavazuje poskytnout Prodávajícímu veškerou potřebnou součinnost za účelem reklamace u České pošty. Shledá-li Kupující po prohlédnutí vadu Produktu, která nemohla být způsobena dopravou, je povinen ji oznámit Prodávajícímu bez zbytečného odkladu písemně na Kontaktní adresu nebo Kontaktní e-mail, telefonicky na Kontaktní telefon nebo osobně na Kontaktní adrese.

9.4. V případě pozdějšího uplatnění práva z vad, které mohly být při náležité prohlídce zjištěny a uplatněny dle bodů 9.2. a 9.3. těchto Obchodních podmínek, nelze práva z vad přiznat.

9.5. Prodávající má za to, že již řádným prohlédnutím Produktu při jeho převzetí je Kupující schopen zjistit, zda má Produkt vady.

9.6. V případě, že však Kupující zjistí jinou než po prohlédnutí zjevnou vadu teprve po převzetí, je povinen oznámit takovou vadu Kupujícímu písemně na Kontaktní e-mail nebo Kontaktní adresu nebo ústním prohlášením na Kontaktní adrese bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí.

9.7. Oznámení o vadě Produktu (dále také jen „reklamace“) musí obsahovat popis vytýkaných vad a současně s ním musí být předán, resp. zaslán reklamovaný Produkt, a to ve stavu, v jakém jej Kupující převzal.

9.8. Prodávající zašle Kupujícímu na jeho e-mailovou adresu písemné potvrzení o obdržení reklamace nejpozději do 3 pracovních dnů poté, co obdrží písemnou reklamaci. Je-li reklamace uplatněna Kupujícím osobně, potvrdí její přijetí Prodávající písemně a potvrzení předá na místě Kupujícímu.
V potvrzení bude uvedeno, kdy Kupující reklamaci uplatnil.

9.9. Neoznámí-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji zjistí, nelze práva z vad přiznat.

9.10. Vadou dodaného Produktu není jeho běžné opotřebení nebo jeho mechanické poškození Kupujícím.

9.11. Reklamaci je Prodávající povinen vyřídit nejpozději do 30 dnů od přijetí reklamace.

9.12. Ve lhůtě dle bodu 9.11. Obchodních podmínek zašle Prodávající na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce zprávu, zda reklamaci uznává či nikoliv. Pokud Prodávající reklamaci uzná, je povinen nejpozději do 30 dnů dle žádosti Kupujícího a druhu vady Kupujícímu dodat nový či opravený Produkt, poskytnout slevu či v případě odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy mu vrátit Cenu objednávky. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o vyřízení reklamace, které bude obsahovat datum reklamace, způsob a datum jejího vyřízení a byl-li Produkt opravován, i délku opravy, nejpozději do tří pracovních dnů po vyřízení reklamace.

9.13. Má-li po vyřízení reklamace dojít k vrácení Produktu Kupujícímu, případně předání Produktu nového či opraveného, proběhne takové předání způsobem pro předání Produktu dle těchto Obchodních podmínek včetně povinnosti Kupujícího produkt při převzetí zkontrolovat dle bodů 9.2. a 9.3 těchto Obchodních podmínek.

9.14. Práva z odpovědnosti za vady se řídí Občanským zákoníkem.

10. Záruka

10.1. Zárukou za jakost se Prodávající zavazuje, že Produkt bude způsobilý k použití pro svůj obvyklý účel a že si zachová své obvyklé vlastnosti nejméně po dobu stanovenou v tomto bodu Obchodních podmínek. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u Produktu, v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí Produktu.

10.2. Pozbyde-li Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti v době trvání záruky za jakost, je Kupující oprávněn Produkt reklamovat, nejdéle však do uplynutí trvání záruky za jakost dle bodu 10.1. těchto Obchodních podmínek. Kupující je povinen Produkt reklamovat bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že pozbyl svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti.

10.3. Kupující není oprávněn Produkt reklamovat, pozbyl-li Produkt svou způsobilost k užívání pro svůj obvyklý účel nebo své obvyklé vlastnosti zaviněním Kupujícího, zejména užíváním v rozporu s obvyklým účelem Produktu.

10.4. Práva ze záruky za jakost uplatní Kupující reklamací produktu osobně na Kontaktní adrese nebo písemným oznámením adresovaným na Kontaktní adresu nebo Kontaktní e-mail.

10.5. Pro uplatnění práv ze záruky se obdobně použijí body 9. 7. až 9. 14. Obchodních podmínek.

11. Ochrana osobních údajů

11.1. Prodávající zpracovává osobní údaje Kupujících v míře, která je nutná k uzavření a plnění Kupní smlouvy, ke splnění zákonných povinností a za účelem naplnění oprávněných zájmů Prodávajícího, tedy ochrany jeho vlastních práv. Osobní údaje jsou zpracovávány způsobem šetrným k právům Kupujících a nejsou zpracovávány po dobu delší než 10 let od splnění Kupní smlouvy. Kupující má právo Prodávajícího kdykoli požádat o přístup k osobním údajům, opravu osobních údajů, výmaz osobních údajů a přenositelnost osobních údajů.

11.2. Právem Kupujícího je rovněž vznést námitku proti zpracování osobních údajů u Prodávajícího.

11.3. Veškeré žádosti a stížnosti může Kupující adresovat Prodávajícímu na Kontaktní e-mail nebo mu je může sdělit telefonicky na Kontaktním telefonu.

11.4. Podrobné informace o ochraně osobních údajů ve smyslu článku 13 obecného nařízení pro ochranu osobních údajů (tzv. GDPR) jsou uvedeny na stránce www.eshopzlato.cz/cs/soukromi.

11.5. Kupující má právo se s případnou stížností ve věci ochrany osobních údajů obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mailová adresa: posta@uoou.cz.

11.6. Kupující si může na Webových stránkách zřídit účet, kam si nahraje své osobní údaje potřebné pro vytvoření objednávky, takže je nebude muset vyplňovat při každé objednávce zvlášť. Zřízení účtu je dobrovolné a není podmínkou uzavření Kupní smlouvy. Zřízení účtu je Kupujícímu nabídnuto při vytváření objednávky. Po zřízení účtu je možné využít funkce hlídání ceny daného produktu, která upozorní Kupujícího na jeho e-mailovou adresu na skutečnost, že Produkt dosáhl ceny, kterou Kupující pro hlídání zadal nebo ceny nižší.

12. Mimosoudní řešení sporů

12.1. Kupující a Prodávající se zavazují řešit spory vzniklé mezi nimi z Kupní smlouvy v první řadě dohodou. Teprve pokud se Kupujícímu a Prodávajícímu nepodaří spor vyřešit dohodou, mohou se obrátit na soud.

12.2. Kupující, který je Spotřebitelem, má rovněž právo obrátit se za účelem mimosoudního řešení sporu mezi ním a Prodávajícím z Kupní smlouvy na subjekt mimosoudního řešení sporů.

12.3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z Kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi Prodávajícím a Kupujícím, který je Spotřebitelem, z Kupní smlouvy.

12.4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

12.5. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může Kupující, který je Spotřebitelem, podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Prodávajícího poprvé. Další informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů jsou uvedeny na webu www.coi.cz.

13. Závěrečná ustanovení

13.1. Práva a povinnosti mezi Prodávajícím a Kupujícím těmito Obchodními podmínkami ani zvláštní dohodou stran neupravené se řídí českým právním řádem, především Občanským zákoníkem.

13.2. Tyto Obchodní podmínky jsou platné a účinné od 22.11.2018.

13.3. Prodávající je oprávněn Obchodní podmínky jednostranně měnit. Kupní smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí vždy Obchodními podmínkami účinnými a zveřejněnými na Webových stránkách ke dni jejího uzavření.

13.4. Obchodní podmínky jsou uveřejněny na Webových stránkách www.eshopzlato.cz

Dne 22.11.2018

Miroslav Zadák
za společnost Att Investments CZ SE